Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)


έκταση
1,892 τετρ.χλμ


κοντά στα αεροδρόμια Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αράξου

κοντά στο λιμάνι της Πάτρας


Offshore 2D(reprocessed)
348 Km

Offshore 2D(conditioned)
2,710 Km

Offshore 2012 2D: 121 Km


Patra-1


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή περιλαμβάνει τμήματα της Ιονίου λεκάνης.
Μισθώτριες Εταιρείες

Ανοικτό Μπλοκ