Υδρογονάνθρακες στην Έλλαδα: Νέες προσεγγίσεις στην έρευνα, (Ιούνιος 2020)

  Περιβαλλοντική και χωροταξική μελέτη της Μεσοελληνικης Αύλακας και προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας (Ιούνιος 2020)

  Υπόγεια Γεωλογική Αποθήκευση CO2 και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα (Ιούνιος 2020)

  Κυνηγώντας τοπικές πηγές ενέργειας στην Ελλάδα (Μάρτιος 2019)

  Chasing for local energy resources in Greece (Μάρτιος 2019)

  Seismic character as a tool to identify different geotectonic zones in the frontier area offshore south of Crete. (Δεκέμβριος 2018)


  Offshore Western Peloponnese : Structural Elements And Differences From Northern Ionian, Greece. (Δεκέμβριος 2018)

  Integration of geophysical tools to determine the structural setting offshore South of Crete. (Δεκέμβριος 2018)

  Anatomy of the Mesozoic Tethyan Margins: The Eratosthenes Carbonate Platform. (Δεκέμβριος 2018)

  Παρουσία της ΕΔΕΥ σε ειδικό αφιέρωμα του Petroleum Economist, με τίτλο “Greece presses the E&P button (Σεπτέμβριος 2018)

  Assessing the E & P landscape in Greece HHRM's dynamic role shaping the Greek oil and gas scene (Μάιος 2018)

  Offshore South of Crete, new opportunities, new ideas (Μάρτιος 2018)

  Facies analysis in hydrocarbon exploration. A case study from NW Ionian Sea, Greece (Μάρτιος 2018)

  Depositional Environments and Hydrocarbon Potential of Northern Ionian Sea (Μάρτιος 2018)

  Prospectivity of Ionian and Crete Blocks (Μάρτιος 2018)

  Oil and Gas Exploration and Production Perspectives in Greece. The role of HHRM SA (Απρίλιος 2017)


 

...
Dunnahoe T., Greece opens frontier Ionian Sea, south of Crete exploration, Oil & Gas Journal, Aug. 2017

Offshore exploration in Greece has been dormant since the 1990s, but new seismic and the industry's renewed interest in carbonate plays such as the recent Zohr discovery in the Eastern Mediterranean are bringing major operators to the region.

...
Y. Bassias (2017), Deep Offshore Exploration in Greece, GEO ExPRO

Recent interest in the areas south-west and west of Crete and in the Ionian Sea between Greece and southern Italy have brought western Greece to the attention of the oil and gas exploration industry, spurred on by East Mediterranean discoveries like Zohr in Egypt and Aphrodite in Cyprus.

...
Greece offers new offshore exploration opportunities, Oil & Gas Journal, Feb. 2018

Since November 2016, the Hellenic Hydrocarbon Resources Management State Company (HHRM) focused its commercial action on promoting larger surface concessions.