Δεδομένα

Το αρχείο Δεδομένων περιλαμβάνει:

12.500 χλμ πρόσφατων 2D σεισμικών γραμμών μη-αποκλειστικής χρήσεως
9.000 χλμ επανεπεξεργασμένων παλαιών σεισμικών γραμμών
13.000 χλμ παλαιών σεισμικών γραμμών, δεδομένων θέσης και ταχυτήτων. Επιπλέον, δεδομένα χερσαίων και θαλασσίων γεωτρήσεων που 'συνδέονται' με τα σεισμικά δεδομένα

Για αγορά δεδομένων ή επίσκεψη στο αρχείο δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.