Γενικά

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στην Αθήνα. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. έχει ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (100%) και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την Ελληνική Επικράτεια. Έχει τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και λειτουργεί με βάση τα εταιρικά πρότυπα του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία παρέχοντας πρωτοποριακή και αποτελεσματική διαχείριση σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: παραχωρήσεις έρευνας και παραγωγής, παρακολούθηση συμβάσεων, ασφάλεια υπερακτίων δραστηριοτήτων και ενεργή προώθηση της χώρας ως έναν ελκυστικό διεθνή προορισμό επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η εταιρεία προσφέρει στους ενδιαφερομένους επενδυτές τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα γραφεία της τόσο για να μελετήσουν το αρχείο της, που περιλαμβάνει γεωφυσικά δεδομένα (παλαιότερα και σύγχρονα, υψηλής ποιότητος), όσο και να πληροφορηθούν αναλυτικά σε ό,τι αφορά στις αδειοδοτήσεις και το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας που διέπει τις δραστηριότητες στο χώρο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. κατέχει την τεχνική γνώση των κύριων πετρελαιοπιθανών περιοχών της Ελλάδας και δύναται να συνδράμει τους επενδυτές ώστε να λάβουν καλύτερες αποφάσεις βασιζόμενες σε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι, δε, ο μοναδικός ιδιοκτήτης του αρχείου δεδομένων της χώρας. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει δεδομένα 179 γεωτρήσεων, σύγχρονα θαλάσσια γεωφυσικά δεδομένα δύο διαστάσεων, επανεπεξεργασμένα χερσαία και θαλάσσια γεωφυσικά δεδομένα δύο και τριών διαστάσεων παλαιοτέρων ετών, τόσο σε περιοχές αποδεδειγμένων πετρελαϊκών συστημάτων όσο και λιγότερο έως πρακτικώς ανεξερεύνητες.