Διοικητικό Συμβούλιο

...

Γιάννης Μπασιάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

περισσότερα

...

Σπύρος Μπέλλας
Αντιπρόεδρος

περισσότερα

...

Λουκάς Γεωργαλάς
Μέλος ΔΣ

περισσότερα

...

Μάρκος Λουκογιαννάκης
Μέλος ΔΣ

περισσότερα

...

Αλεξάνδρα Σδούκου
Μέλος ΔΣ

περισσότερα

...

Στέφανος Ξενόπουλος
Μέλος ΔΣ

περισσότερα