Κατάκολο


έκταση
545 τετρ.χλμ


τοποθεσία

 χάρτης


κοντά στα αεροδρόμια Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αράξου

κοντά στο λιμάνι της Πάτρας


Onshore 2D
252 Km


Offshore 2D(reprocessed)
179 Km


Offshore 2D(conditioned)
993 Km


Offshore 2012 2D
42 Km


Katakolon-001
Katakolon-001A
Katakolon-002
Katakolon-101
Katakolon-102
Katakolon-103
Katakolon-104
Katakolon-105
Katakolon South-1
Katakolon South 1A
Katakolon West-1
Katakolon West-1A
Katakolon West-2
Vounargon-1
Vounargon-2
Lasteika-1
Myrtia-1
Alfios-1


στρωματογραφία

 στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή βρίσκεται εντός της Ιόνιας ζώνης
Μισθωτής

ENERGEAN OIL&GAS: 100%


Το πεδίο

Το Νοέμβριο του 2016 η Energean Oil and Gas και το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας συμφώνησαν τη μετατροπή της άδειας εξερεύνησης για το πεδίο του Δυτικού Κατακόλου σε 25ετή άδεια εκμετάλλευσης. Η περιοχή εκμετάλλευσης του Δυτικού Κατακόλου αποτελεί τμήμα της περιοχής παραχώρησης Κατάκολον και καλύπτει έκταση 60km2 με περίπου 10mmbbls ανακτήσιμο πετρέλαιο και 35-40mmbls STOIP. Οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το 2018. Η Energean Oil and Gas θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Extended Drilling Drilling (ERD) για να διατρήσει από την χέρσο τους υπεράκτιους ταμιευτήρες/ρεζερβουάρ, με τρόπο που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν για γεωτρήσεις στον Πρίνο και τον Κόλπο του Σουέζ στην Αίγυπτο (East Magawish) . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή οδών και τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων (αποθήκες, σημαντήρες κλπ.).
Η μίσθωση Κατακόλου καλύπτει χερσαία, αβαθή και βαθιά νερά στην δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Το μπλοκ έκτασης 545km2 τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στην ξηρά, περιέχει 3 ανακαλύψεις και πολλαπλές παγίδες. Το βάθος του νερού είναι 200-300m. Ενώ το βάθος του ταμιευτήρα/ρεζερβουάρ είναι 2.300-2.600m. Το πεδίο περιέχει περίπου 180m ξυλώδους αέριου κάτω από περίπου 120m πετρελαίου, σε μια μεγάλη ανθρακική δομή με περαιτέρω αδιαπέραστο βαθύτερο δυναμικό. Υπάρχουν 2 βιογενείς ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην ξηρά από μια καμπάνια γεώτρησης που πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1960. Ο ταμιευτήρας/ρεζερβουάρ του Δυτικού Κατακόλου πιστεύεται ότι είναι ένα σύστημα διπλού πορώδους (μητρικό, θραυσιγενές και δευτερογενές), με ένα κάλυμμα αερίου και έναν υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα.


Ιστορικό

Η ευρύτερη χερσαία περιοχή διατρήθηκε για πρώτη φορά (γεώτρηση Katakolo-1) το 1939. Ακολούθησαν δεκατρείς γεωτρήσεις στην ξηρά μέχρι το 1984, βρίσκοντας στις περισσότερες περιπτώσεις πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ τρεις γεωτρήσεις δεν βρήκαν υδρογονάνθρακες. Η ανακάλυψη του Κατακόλου έγινε από την ελληνική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, στην ακτή της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο Πέλαγος το 1981, μέσω της γεώτρησης του West-Katakolo-1. Το αέριο που βρίσκεται στα θραυσιγενής ασβεστόλιθους του Ηωκαίνου και παλαιότερους ανθρακικούς σχηματισμούς, σφραγίζεται από Πλειοκαινικά αργιλικά ιζήματα μεγάλου πάχους. Τη γεώτρηση West Katakolo-1 ακολουθήθηκαν οι γεωτρήσεις West Katakolo -1A και South Katakolo -1, στις οποίες βρέθηκε πετρέλαιο. Μια δεύτερη γεώτρηση (West Katakolo-2) το 1982 εξέτασε πετρέλαιο από δύο ζώνες με ρυθμούς ροής 1200 - 1400 BOPD. Η βαρύτητα πετρελαίου είναι 26-28 API. Την ίδια χρονιά, η γεώτρηση South Katakolo-1A βρήκε φυσικό αέριο. Το 1984 πραγματοποιήθηκε μια τρισδιάστατη γεωφυσική έρευνα.