Κατάκολο μίσθωση


έκταση
545 τετρ.χλμ


τοποθεσία

χάρτης


κοντά στα αεροδρόμια Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αράξου

κοντά στο λιμάνι της Πάτρας


Onshore 2D
252 Km


Offshore 2D(reprocessed)
179 Km


Offshore 2D(conditioned)
993 Km


Offshore 2012 2D
42 Km


Katakolon-001
Katakolon-001A
Katakolon-002
Katakolon-101
Katakolon-102
Katakolon-103
Katakolon-104
Katakolon-105
Katakolon South-1
Katakolon South 1A
Katakolon West-1
Katakolon West-1A
Katakolon West-2
Vounargon-1
Vounargon-2
Lasteika-1
Myrtia-1
Alfios-1


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή βρίσκεται εντός της Ιόνιας ζώνης
Μισθωτής

ENERGEAN OIL&GAS: 100%


Η περιοχή

Η υπεράκτια περιοχή του Κατακόλου στη δυτική Πελοπόννησο αποτελεί τη μοναδική περιοχή στη δυτική Ελλάδα (ζώνη Ιονίου) με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου/φυσικού αερίου. Η ανακάλυψη χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του '80, όπου τα ανακτήσιμα αποθέματα εκτιμήθηκαν σε 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Οι ασβεστόλιθοι του Κρητιδικού-Ηωκαίνου της ζώνης του Ιονίου, σχηματίζουν ένα αντίκλινο-ταμιευτήρα, που επικαλύπτονται από Νεογενή ιζήματα.